فهرست

اطلاعات فنی بولینگ

پین Pin

پین ها در بولینگ همان اهدافی هستند که شما توسط توپ آنها را به آنها ضربه زده و کسب امتیاز می کنید

Cherry

دو عدد پینی که پشت سر هم هستند مثل سه و نه

Chop

وقتی دو عدد پین باقی مانده و فقط یکی از پین ها توسط توپ برداشته میشود.

Dead wood

به پینی که هنوز روی لاین وجود دارد

blow

از دست دادن

Full rack

به ده پینی که قبل از پرتاب توپ توسط دستگاه چیده میشود.

Pin deck

به سطح یا مکانی که پین ها توسط دستگاه قرار داده میشوند.

Re-rack

چیدن دوباره ده پین

Pin fall

مجموع امتیاز کسب شده توسط بازیکن

Miss

از دست دادن پین های باقی مانده

Positive Axis Point
(PAP)

نقطه روی سطح توپ که نشان دهنده محل محوری است که توپ در هنگام رها شدن به دور آن می چرخد،

Radius of Gyration
(RG)

فاصله از محور چرخشی که ممکن است کل جرم یک جسم بدون تغییر گشتاور اینرسی آن متمرکز شود

Spare ball

توپی که برای گرفتن پین های باقیمانده استفاده می شود

Bench ball

توپی که بیشتر با آن تمرین می کنند

سه مرحله درست کار کردن توپ
Skid = سر خوردن توپ
Hook = توپی که به شکل منحنی می غلتد
Roll = توپی که چرخش خود را قبل از رسیدن به پین ها از دست می دهد.

Back up

توپی که با نزدیک شدن به پین ها به سمت راست محو میشودم.

Axis Rotation ( چرخش دوران محور توپ ) pap = افقی

Axis tilt ( شیب یا کج کردن محور توپ ) pap = عمودی

RPM ( چرخش توپ به دور خود در دقیقه )

٠ تا ١٨٠ RPM کم
١٨٠ تا ٣۶٠ RPM متوسط
از ٣۶٠ تا ۵۴٠ زیاد

Center of Gravity
(CG)

موقعیتی که در آن توپ به طور یکنواخت از سمت راست به سمت چپ و از ربع انگشت تا ربع شست به طور یکنواخت متعادل می شود.

Lane
لین سطحی که بازی بولینگ روی آن انجام می شود

Line
مسیری که توپ تا رسیدن به هدف طی میکند

Dry lane ( خط خشک )
Medium ( خط متوسط )
Oily ( خط با روغن زیاد )

Borads

نوارهای روی اپروچ و لاین

approach

محوطه ایستادن که شما توپ خود را انتخاب و بعد پرتاب کنید.

Gutter

به دو طرف لاین که از چوب ساخته شده است  

Foul line

خط لبه ی لاین

slide

لیز خوردن

Anchore man

نفر آخر در تیم
قوی ترین بازیکن در بازی های تیمی که نفر آخر توپ را پرتاب می کند

Body English

ابراز احساسات در بولینگ وقتی پرتاب توپ موفقیت آمیز است مثل: فریاد زدن، هیجانی شدن

Ball driller
متخصص سوراخ کردن توپ

Bucket

پین های باقی مانده از پرتاب اول باقی می مانند.

ABC = American bowling congers

کنگره بولینگ آمریکا

مطالب دیگر را مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارسال پیام سریع

تصویر کاربری

تصویر کاربری خود را بارگذاری کنید
[avatar_upload]
Iran-Bowling Logo

ورود کاربران سایت

لطفاً برای دسترسی به پنل مدیریت نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کنید.

درس صورتی که رمز خود را فراموش کرده اید بر روی لینک مربوط کلیک کرده و مراحل بازیابی رمز را طی کنید.